Husk at indberette alle nye marker til 2023 inden 1. januar!

Pløjning Rettet
14. december 2022

Fra 2023 kan der søges tilskud til den nye etårige bioordning; økologisk arealstøtte. Økologisk arealstøtte bygger videre på ordningen økologisk arealtilskud, som vi kender i dag, men rådighedsperioden vil fremover følge kalenderåret, altså fra 1-1 til 31-12.

Så ønsker du økologisk arealstøtte til nye arealer i 2023, skal disse anmeldes nu! Er det arealer, der ikke har været økologiske de sidste 5 år, vil alle økologer tillige kunne få omlægningstillæg i to år. Opnår du omlægningstillæg, skal arealet drives økologisk i 5 år, ellers kan der komme tilbagebetalingskrav på tillægget.

Til arealer som udtages/braklægges kan der søges økologisk arealstøtte, dog ikke tillæg. Så skal de nye arealer bruges til udtagning, kan du få grundbetaling + 870 kr./ ha, hvis de er anmeldt og omlagt senest den 1. jan 2023.

Fristen for indberetning gælder både, hvis du udvider en eksisterende økologisk bedrift med nye marker eller du ønsker at blive økolog. Vær også opmærksom på at få evt. forpagtningsaftaler til at løbe i hele rådighedsperioden, da dette fremover er betingelsen for at opnå økologisk arealstøtte.

Har du planer om at omlægge nye arealer til økologi eller starte op som økolog i 2023, kan du godt nå det endnu. Kontakt en planterådgiver hos ØkologiRådgivning Danmark, som er klar til at hjælpe dig med indberetningen til landbrugsstyrelsen inden fristen udløber 1. januar 2023.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)