HOLD ØJE MED SNEGLEANGREB I VINTERRAPS

P1000056
19. august 2022

Med de hyppige byger er der gode forhold for sneglene. Man bør derfor være særligt opmærksom på snegleangreb i nysåede rapsmarker, hvor sneglene vil kunne gøre stor skade. Problemet vil være størst på lerjord, hvor sneglene har gode muligheder for at opholde sig under knolde samt langs læhegn og skovkanter, hvor sneglene kan vandre ud i marken. (to fotoer fra november måned, lerjord)

Ved erfaring for snegleangreb kan en forebyggende behandling med sneglekorn være en god ide og ellers vil det være en god ide, at sætte en sneglefælde op, som kan laves med f.eks af en halveret agurk eller andet. Bekæmpelse før fremspiring har en god effekt på sneglene, da de ikke finder anden føde end sneglekornene i marken. Bekæmpelsen udføres med 5-7 kg/ha sneglekorn godkendt til økologi, man skal være opmærksom på om sneglekornene forsvinder, hvis de gør, har sneglene spist op eller der er kommet meget regn der kræver en opfølgende behandling.

Vedr. billedet herunder: Resultat af snegleangreb set i november måned

P1000054

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)