Høst grønært fra 1. juli

Grønært
23. juni 22

Det optimale tidspunkt for høst af grønært i forhold til udbytte og kvalitet er første gang vejret er tjenligt efter den 1. juli og helst senest den 10. juli.

Vi ser lige nu eksempler på, at nogen af vores landmænd allerede her medio juni har høstet grønært eller er ved at gøre det. Og de går desværre glib af både mere udbytte og bedre kvalitet. Både udbytte og kvalitet stiger frem mod fyldte bælge i ærterne (stadium 79). Det viser en forsøgsserie i Landsforsøgene i årene 1997 til 2000 på fire lokaliteter. Udbyttet steg med 100-150 FE pr. dag pr. ha. Udbyttet af protein stiger også, men koncentrationen falder til sidst, når der dannes stivelse i bælgenes frø.

Sådan skal du gøre:

  • Tjek vejrudsigten fra de sidste dage af juni.
  • Når der er udsigt til tre dags tørvejr efter 1. juli, sætter du høsten i gang med skårlægning.
  • Efter 2-3 dages forvejring og en tørstofprocent på ca. 30 finsnittes afgrøden, og få alt med hjem, så der ikke ligger noget tilbage og skader udlægget.
  • Det er vigtigt at høste før ærterne går i leje og før 2. generations bladrandbiller kommer ind i afgrøden og derefter overfalder kløverudlægget (ca. 20 juli).

Grønært er en super god dæksæd til at få et rigtig godt kløvergræsudlæg, hvis man kan undgå angreb af bladrandbiller og lejesæd i ærterne.

Kontakt for mere info

Christian Thormann Nielsen

Planterådgiver

Planterådgiver med mere end 30 års erfaring. Jeg har specialiseret mig inden for dyrkning og bevaring af kløvergræsmarker. Jeg lægger vægt på artsrigdommen i marken som omdrejningspunkt for en sund græsmark. Jeg har fokus på en sund bundlinje på bedriften, og arbejder gerne tværfagligt for at opnå det bedste resultat hos dig.

Specialer:

- Grovfoder og salgsafgrøder
- Produktionsøkonomi
- Jordfrugtbarhed
- Vanding

Michael Tersbøl

Luk (Esc)