Har du givet din chauffør besked om brak-arealer!

Areal
10. marts 2023

Foråret står på spring og markarbejdet venter forud. De fleste markplaner er på plads for kommende sæson og lige om lidt kører de første gyllevogne afsted på græsmarker og alle andre omdriftsarealer. Og det er nu, du skal være vågen!

Hvor er dine ikke-produktive elementer/brak-arealer i 2023?
Alle landbrug med arealer i omdrift i 2023 skal som bekendt udlægge mindst 4% med ikke-produktive elementer. Du kan til denne sæson have valgt brak, bestøverbrak, markbræmmer, vandløbsbræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer eller GLM-fortidsminder samt deres tilhørende bræmmer. Du kan altid se hvilket element, du har valgt i din markplan eller i dit fællesskema.

Du har selv, måske i samråd med din planterådgiver, besluttet hvilke arealer du IKKE skal dyrke i 2023 og hvilke forpligtelser der gælder for elementet. MEN får du hjælp udefra til markarbejdet, så vil vi anbefale, at du evt. laver fysiske markeringer i den/de marker, hvor du har udtaget ikke-produktive elementer.

Vi ved af erfaring, at det lige pludselig kommer til at gå stærkt derud og det kan så ske, at informationen om udtagne arealer IKKE når frem til den chauffør, som skal i gang med forårsarbejdet. Vi har allerede set de første ændringer til et brakareal, fordi gyllevognen kom på den ”forkerte” mark.

Så opfordringen herfra er: kom ud i markerne NU og få lavet de rigtige markeringer, så kravet om de 4% ikke-produktive omdriftsarealer også bliver overholdt I PRAKSIS på din bedrift. Vi ved allerede nu, at der kommer kontrol på arealerne og sanktionerne kan være helt op til 15% træk i arealstøtten.

Farmtracking er også en god hjælp.
Bruger du farmtracking, ja så fremgår de udtagne områder af markplan/markkort og har maskinstationen adgang til dine data, så har de også en mulighed for at styre udenom. Ellers vil et par ekstra kopier af de aktuelle markkort med markering af udtagne arealer være en god løsning til chaufførerne.

Skulle det ske, at et ikke-produktivt areal fejlagtigt kommer under ploven eller bliver jordbehandlet, så er det vigtigt, at du hurtigst muligt får kontaktet din planterådgiver. Der kan så udtages et nyt areal eller ske en tilretning. Ansøgningsfristen for fællesskemaet er den 21. april. Er ansøgningen allerede sendt ind, ja så kan vi stadig nå at indsende en ændring, så du får lavet en korrekt indberetning for 2023.

Kontakt for mere info

Gitte Hansen

Assistent

Som planteassistent er min opgave i firmaet, at assistere planterådgiverne med diverse administrative opgaver, som tilskudsansøgninger og myndighedskontakt, udarbejde materiale til kundemøder og hjælpe med det praktiske ved markvandringer og møder.

Jeg er opdateret på vejledninger, holder orden og struktur på ansøgninger og skemaer samt har fokus på detaljerne. Jeg trives med at modtage opgaver og afslutte dem til kundens tilfredshed. Da jeg er født og opvokset på et kvægbrug samt har mange års joberfaring fra grovvaresektoren, kender jeg landbrugserhvervet indgående.
Jeg er uddannet kontorassistent og jordbrugsteknolog og har fast arbejdssted på kontoret i Billund.

Luk (Esc)