Grønt plantedække etableres nu.

P5040473
7. april 2021

Jorden reagerer helt anderledes. Plovskæret glider let. Der er stadig struktur. - Jordbearbejdning med og uden plantedække er to helt forskellige oplevelser. Uden virker jorden tung og klasket, med virker jorden luftig og medgørlig.

Et mangfoldig grønt plantedække gennem vinteren er essentiel for dyrkningssikkerheden og humusprocenten. Det er plantens fotosyntese mekanismer, der fanger kulstoffet fra luften og udskiller det til jorden via rodeksudater. Knap 300 kg. kulstof pr. hektar aflejres fra et varieret grønt plantedække gennem vintersæsonen, mens almindelig korndyrkning, hvor halmen fjernes, ikke bidrager. Men skal kulstoffet gøre gavn klima- og dyrkningsmæssigt, skal det ædes igen og igen af jordens mikroorganismer, for at ende som stabile forbindelser i humus. Derfor er det vigtigt at have et konstant grønt plantedække på marken hele året, der gør det muligt for mikroorganismerne at arbejde og forbedre jordens dyrkningsegenskaber 24-7.

Grønne marker der etableres og sås her i foråret sammen med dæksæden eller umiddelbart efter, har rigtig gode vilkår for at lykkes. Fugt og fremspiringsforhold er langt bedre i april end i maj eller august. Og så vil en tidlig såning betyde at rodmassen har tid til at udvikle sig og dermed sikre den gode forfrugtsværdi.

Den reelle forfrugtsværdi sidder i rodmassen, der omsættes hurtig, mens biomassen over jorden omsættes langsommere og har minimal gødnings virkning på den efterfølgende afgrøde, dog afhængig af biomassens kulstof/kvælstof forhold.

Arter der sås i foråret skal være tilpasset situationen. De skal have en langsom vækst frem til hovedafgrøden modnes og egentlig først vise sig ved høst. I ØkologiRådgivning Danmark har vi gode erfaringer med at underså: Engsvingel, Kålroer, Cikorie, Seradel, Humlesneglebælg, Lucerne, Hvidkløver, Jordkløver, Alexandrinekløver og Rajgræs. Også græsblandinger til afgræsning kan bruges og i de seneste år har frøfirmaerne også givet deres bud på frøblandinger, der kan undersås i foråret til etablering af et grønt plantedække. Essentielt er det at få etableret flere arter, der kan supplere hinanden og sørge for en konstant strøm af rodeksudater gennem sæsonen. Blandingerne hedder: CN-forår, N-fix undersåning, N-rich spring eller Aulum afgræsning.

Kort og godt, - underså dine grønne marker tidligst mulig i foråret og vælg et mix af arter, som sikrer at mikroorganismerne kan arbejde 24-7.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)