Grill´n Grass – indtryk og klima

DSC03557
6. juli 2022

I sidste uge blev der afholdt, de efterhånden traditionsrige, Grill´n Grass aftener, hvor der nørdes i frisk afgræsset græs og hvad det betyder. I år var der sat ekstra fokus på afgræsning og klima. Der har i alt været omkring 45 deltagere fordelt på de to aftener.

Aftenen startede med grillpølser og tilbehør. Herefter gik turen i marken, hvor der blev nørdet i de udfordringer og muligheder som mange står med.

På Renbæk Statsfængsel har de lukket køerne ud om natten i stedet for om dagen. Det er spændende at se hvordan køerne reagerer på det. Foreløbig ser det ud til, at der kvitteres med mere mælk og mindre ensilage på stald. Det er den foreløbige tendens, og så ser vi om den holder. Sikkert er, at køerne græsser bedre om aftenen og i de tidlige morgentimer, og mindre midt på dagen. Mest udpræget er det i de varmeste perioder.

Chefforsker Frank Oudshoorn fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, havde et spændende indlæg om afgræsningens indflydelse på ammoniak-, lattergas- og metanudledning samt kulstof i jord. En af de mange fortræffeligheder ved at kreaturer afgræsser, er at emissionen af metan er mindre ved afgræsning, end ved staldfodring med frisk græs og endnu større forskel i forhold til ensilagefodring. Det er foreløbige resultater fra Holland, der tydeligt indikerer, at afgræsning er et at de håndtag, der kan bruges til at nedbringe udledningen af klimagasser. Jo længere kreaturerne er på græs, jo større reduktion, mener Frank Oudshoorn. Det tror jeg, vi kommer til at høre meget mere om.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)