Gå ikke glip af festen

Ko På Mark Til Afgræsningsblog
25. marts 2022

Græs giver bundlinje. Foråret og afgræsning står for døren. For køerne er det en fest og mange økologiske mælkeproducenter ser frem til afgræsningssæsonen. Men ikke alle er lige begejstrede ved tanken. For det er ikke nær så let at styre fodringen, som om vinteren.

Jeg har allerede hørt bemærkninger som; ”Det skal være så enkelt som muligt i år, eller ”Det skal bare være et minimum”, som regel sagt af økologiske landmænd, som ikke har en optimal arrondering eller som i år skal lægge mange af afgræsningsgræsmarkerne om.

Men PAS PÅ med at sætte ambitionsniveauet for lavt! Særligt i år, med tårnhøje priser på korn og tilskudsfoder er det en ualmindelig dårlig undskyldning.

Græs banker dine foderomkostningerne ned. Frisk afgræsset græs er det billigste foder du kan give køerne. Selvom dit afgræsningsareal er begrænset, så er det ingen undskyldninger for ikke at optimere græsoptagelsen i maj og juni, hvor væksten topper og køernes ædelyst til græsset er stor.

I en besætning på 200 køer kan du, med de nuværende priser på korn og tilskudsfoder, ved en græsoptagelse på bare 7 kg tørstof pr. ko dagligt, nemt sparet 50-75.000 kr. på foderbudgettet om måneden.

Så selv i besætninger, hvor det er svært at opretholde en høj græsoptagelse i hele sæsonen, så er der mange penge at hente, ved at fokusere indsatsen i perioden fra udbinding frem til Sankt Hans.

Hvad er din plan? Måske skal din sommerfoderplan og afgræsningsplan være anderledes end den plejer? Hører du til dem, der har stort afgræsningsareal og god arrondering, så er der endnu større økonomisk potentiale i at optimere græsoptagelsen hele sæsonen og begrænse brugen af tilskudsfoder.

I ØkologiRådgivning Danmark, er vi klar til at rykke ud og sammen med dig lægge en plan, så du får det optimale ud af situationen, indenfor de rammer, der er på din bedrift.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)