Forbered dig til 2023

2021Langhåret Græsmark
10. februar 2022

I forbindelse med at der træder en ny EU reform i kraft i 2023, kommer der nye ting at forholde sig til. Betalingsrettighederne forsvinder og for de støtteberettigede arealer man har, vil der i stedet blive udbetalt en basisindkomststøtte, som svarer til, hvad en rettighed uden tillæg har af værdi i dag. I den nye reform bliver der øgede krav til landbrugets bidrag til den grønne omstilling.

Et af kravene for at være berettiget til støtten er, at der skal udtages 4 % af bedriftens omdriftsareal som ikke produktive elementer til fremme af biodiversitet og bæredygtighed.

Og hvad kan det så være?
Det kan være brak, markbræmmer*, nye læhegn (som plantes i 2023 og frem) småbiotoper, markkrat, GLM søer og fortidsminder.

For næsten alle vil det blive nødvendigt at braklægge nogle arealer. Brak kan være med græs (måske også stub fra 2022 med spildfrø) eller blomsterbrak og bestøverbrak.

Hvis det skal være græsbrak så vær opmærksom på:

  • Der skal være græs i 2022 eller udlagt græs i 2022, for at det kan udtages som brak i 2023.
  • Permanent græs kan ikke braklægges. Arealet må ikke være med permanent græs i 2022 eller blive permanent græs i 2023. Græs bliver permanent, når marken har lagt i græs i mere end 5 år.
  • Hvis du vil omlægge en permanent græsmark her i 2022, så tjek først at det ikke er §3, eller der er andre restriktioner.
  • For at en græsmark er omlagt skal den pløjes eller fræses og der skal sås en andre afgrøde end græs. Dvs. du skal så korn/bælgsæd evt. med nyt udlæg
  • Græsbrak skal afpudses og græsset må ikke fjernes fra marken og marken må ikke afgræsses

De 4 % som udtages skal være udtaget af produktionen hele kalenderåret og kan ikke medregnes i harmoniarealet.

*På arealer hvor der nu er krav om 2 m bræmmer, vil der fra 1. aug. 2022 være krav om 3 m udyrkede bræmmer.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)