Foderkontroller gavner både køerne og økonomien

20200304 0749331
14. december 2022

Rigtig mange landmænd undervurderer hvor vigtig en foderkontrol er for produktionsresultatet. Foderkontroller kan være med til at:

  • Dokumentere foderforbruget
  • Afsløre ubalancer i fodringen – hvilket kan betyde mistet ydelse eller overforbrug af kraftfoder
  • Giver et grundlag at justere kraftfoder op/ned på

Som I kan se, er der mange gode grunde til at lave systematiske foderkontroller. Men især her i december måned kan det betale sig. Ofte oplever vi at dyrene æder mere end sædvanligt når dørene ud til græsmarkerne lukkes. I den periode kan vi blive nød, til at fylde lidt ekstra hø/halm i, for at fylde vommen. Men nu er køerne de fleste steder ved at ligge stabilt i tørstofoptagelsen pr. ko. For at vurdere om køerne udnytter deres ration optimalt, eller om der skal skrues på fodringen, er det vigtigt vi laver en foderkontrol. Vommen er en kompleks størrelse og det er mikroberne i vommen vi fodrer. De har brug for det rette forhold af forskellige kulhydrater, protein og fedt. Hvis forholdet er skævt, bliver køerne enten syge, yder ikke optimalt eller udnytter foderet dårligere. Hvis koen udnytter den dyrt indkøbte kraftfoderblanding for dårligt, kan hun ikke betale for den, og der grundlag for en justering.

Billedet herunder demonstrerer nogle af de ubalancer vi kan se i en foderkontrol. Køerne æder helt vildt, får rigeligt med energi, men mangler råprotein. Råprotein er en af de faktorer der er meget begrænsende for ydelsen. Så man skal overveje om ydelsesniveauet er tilpas og der skal trækkes i energitildelingen eller om der skal gives mere protein til at hæve ydelsesniveauet.

Så skynd dig at hiv fat i din kvægrådgiver hos ØkologiRådgivning Danmark og få optimeret din fodring.

Kontakt for mere info

Louise Kock Hilligsøe

Luk (Esc)