Fluerne kommer

Fluer På Komule
12. maj 2022

Vi tænker ofte ikke på dem før de er der, sådan er det med fluer. Det er bare ikke godt nok, hvis de ikke skal blive et problem og irritation til sommer.

Vi kender det alle, en kalveboks, hvor der er sort af fluer op af skillevæggene og hvor kom de lige fra? Det er den gode gammelkendte stueflue, som formerer sig rigtig hurtigt når temperaturen stiger. Det er derfor nu, du skal begynde at forebygge. De klækkes i gødning og foderrester. Ved 20 grader i underlaget, tager det ca. 2-3 uger fra æg til flue, og ved 30 grader tager det 7 dage. Kalvebokse og fællesbokse hvor der mælkefodres, er de store klækkesteder. Kælvningsbokse tilbyder også et godt klima.

Hvis du skal undgå flueplagen, skal du starte allerede NU, med at muge ud hver 7-9 dag og ligge det ud under overdækning, hvis det ligger tæt ved stalden.

Stikfluerne, dem som sider på benene her først på sommeren, klækkes også i staldmiljøet, hvorimod den art som kommer sidst på sommeren til hen på efteråret klækkes i kokasserne på marken. De er straks svære at få bugt med. Her er det foranstaltninger i stalden, der betyder noget, for den søger ind i stalden, hvor der er varmt. Økologireglerne giver ikke mulighed for at anvende pour-on mod disse små væsner længere på lakterende dyr.

God fluejagt inden det bliver en plage.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)