Flueplage ved kvæg på vedvarende græs- og naturarealer, vær OBS på dit kvæg lige nu

Fluer På Kvæg
15. juni 2022

Fluerne begynder nu for alvor at sværme om dit kvæg på græsmarkerne. Især arealer med vedvarende græs og naturarealer er i risikozonen.

Risikoen for at kvier og goldkøer kan få sommermastitis stiger. Desuden er det værd at holde øje med andre overførte sygdomme, som fluerne er årsag til f.eks. Pink Eye.

Ofte er det plantagefluen, der er årsag til at der kan opstå mastitis. Overførsel sker ved at fluerne sidder på dyrenes patter og pattespids og smitten sker via pattekanalen.

Bedste strategi er at holde kælvekvier og goldkøer på arealer, hvor der er lille risiko for smitte. Arealer der er højtliggende og ligger tæt på ejendommen, hvor der kan holdes godt opsyn med dyrene.

Sørg for at dyrene har gode muligheder for at søge skygge, da flueplagen som oftest er mindre der. Desuden kan det være rigtigt godt med ”sandbad” til kvæget. Det kan være naturlige steder på arealet eller du kan lægge en bunke sand dyrene kan skrabe i for at holde fluer og andre generende insekter væk.

En anden smitsom sygdom er ”Pink Eye” som også kan overføres af Kvægfluen. Smitten kan også overføres fra dyr til dyr, da Pink Eye er meget smitsom. Desuden kan smitten bryde ud hos såkaldt raske smittebærere. Så hold godt øje med kvæg, der står med tåreflåd, idet tåreflåd er det som Kvægfluen lever af og den kan smitte andre kvæg. Se mere om Pink Eye her:

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/2/d/f/hi-19-5077-pinke_eye_best_pratice.pdf

Hvis det er nødvendigt, kan du tage dyr på stald i en kortere periode. Du skal notere deres CKR-nr., årsagen og perioden for opstaldning i logbogen for husdyrproduktion.

Desuden kan du kontakte din dyrlæge, for at få en vurdering for evt. behandle alle dyr i den pågældende flok med et flue-middel, der er registreret som et veterinært lægemiddel. De veterinære lægemidler må kun opbevares på bedriften i forbindelse med ordineringen og behandlingen.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Økologirådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)