Etableringsrækkefølge og klargørelse til forårsarbejdet

Vårhvede2
24. februar 2022

Foråret står for døren, og derfor skal man til at overveje i hvilken rækkefølge, man skal så sin vårsæd.

Vårhvede og vårhavre er de to kornarter, der kvitterer for at blive sået så snart marken er tjenlig. Fra konventionelle forsøg er der vist et merudbytte ved at så vårhveden sidst på efteråret, dog er der ikke noget statistisk sikkerhed for det i økologiske forsøg.

Men ved tidlig såning af vårhvede, sikrer man sig en bedre buskning og bedre modstand over for over for bygfluens larve, da den er længere i sit stadie ved evt. angreb. Forårs etablering, bør ske første gang jorden er tjenlig.

Havre kvitterer for tidlig såning så snart jorden er tjenlig, og helst ikke senere end midten af april, etablering i midten af marts er ønskeligt hvis det er muligt.

Ældre men stadig gældende forsøg fra 2009-2011 viser et lineært fald i udbyttet i takt med at udsætning af havrens etablering. Forsøget viser, at for hver dag etablering udsættes efter at jorden er tjenlig, fra slut marts falder udbyttet med 0,79 hkg. pr. dag.

Bælgsæd som lupiner og hestebønner sås også så tidligt som muligt, så snart jorden er tjenlig. Vækstsæsonen er længere end kornafgrøde, så derfor er det afgørende både for udbyttet men også høst tidspunktet, at det kommer tidligt i jorden.

Vårbyg er den afgrøde, som er mest følsom over for ”dårligt” såbed, men skal også etableres så tidligt det kan lade sig gøre, men det er vigtigt, at det er et ensartet såbed, som er tilpas pakket for at undgå mangan mangel, men af kornafgrøderne bør den etableres til sidst.

Generelle forberedelser inden forårsarbejdet.

Få rettet markveje af, for at mindske tidsspild og slid på maskiner gennem sæsonen, især de dyre gyllevogne er det vigtigt ikke at sænke farten på, i det travle forår med meget ujævne markveje og dårlige ind- og udkørsels forhold ved marker, som både til gene for chaufføren, men også til fare trafiksikkerheden.

Når gyllen bringes ud med nedfælder, er det vigtigt at kontrollere om den placeres i den rigtige dybde. En for øverlig placering, vil medføre at for ploven får vendt gyllen ned i bunden af furen og derved har de små rødder svært ved at nå nærringstofferne i det tidlige forår. Det optimale er at gyllen ligger i omkring 10 cm efter endt pløjning.

Hvis du råder over forskellige typer af gylle, bør det overvejes hvilke der bruges til de forskellige afgrøder. Kvæggylle egner sig bedst til nedfældning, pga. af det høje indhold af organisk materiale, hvorimod svinegylle bedre egne sig til vintersæd hvor gyllen køres med ud med slæbeslanger, da det nemmere trænger ned i jorden.

Blogindlægget er skrevet af praktikant Nicolaj Lund Madsen

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)