Er du trængt i sædskiftet med bælgsæd?

Ærterodrådpotte
8. december 2022

Hvis der er usikkerhed omkring status på ærterodråd eller Sankt Hans syge som sygdommen også kaldes, anbefales det at teste jorden.

Det tager mange år før man slipper af med smitten i marker, der tidligere har været hårdt angrebet, ofte mere end 15- 20 år.

Men hvordan er din jord med hensyn til smittestatus?

Er det mange år siden, der har været dyrket ærter på arealet på grund af ærterodråd?

Har du fået nyt jord ind hvor historikken ikke kendes 20 – 25 år tilbage med hensyn til ærterodråd?

Kan man dyrke hestebønne på sådanne arealer? Hestebønne og ærter angribes af forskellige typer aphanomyces.

Testning af jorden er et godt redskab for at komme videre.

Det er muligt at få jorden testet på laboratorie. Adressen nedenunder er et svensk laboratorium i Skåne med stor erfaring i diagnosticering af rodsygdomme i bælgplanter.

Der skal udtages en jordprøve, der fylder mindst 4 liter. Jo flere stik jo mere repræsentativ prøve jævnt fordelt over marken.

Adressen er:

Agro Plantarum AB
Kärrarpsvägen 410
S-265 90 Åstorp
Sweden

www.agroplantarum.se

Pris 1600 sv kr. pr prøve der testes både på ært og hestebønne. Det svarer til ca 1100 dkr.

Der gives svar ca 5 uger efter laboratoriet har modtaget prøven. Så det kan nemt nås endnu.

Prøve resultater indexeres mellem 0 – 100 , hvor 0 er ingen risiko og 100 er stor risiko for angreb.

Samtidigt bliver angrebet diagnosticeret for selve sygdommen. Ærterodråd er kun en sygdom ud af et stort kompleks af rodsygdomme, der kan angribe bælgplanter.

Kontakt os gerne for at få vejledning.

Billede viser en potte med sunde ærteplanter dyrket i jord med index 0 og 4 potter med planter angrebet af Aphanomyces dyrket i jord med index 90.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)