Efterafgrøder i majs, bør være af ”kraftige” arter

Parceller Nek2
20. oktober 2022

I juni 2022 etablerede ØkologiRådgivning Danmark 2 forsøgsdemoer med forskellige efterafgrødearter i majs til helsæd. Den ene ved Herning og den anden ved Rødding, hvor vi ved sidstnævnte tirsdag d. 18/10 holdt et arrangement med fremvisning af parcellerne.

Da majs ofte placeres i sædskiftet, lige efter kløvergræs og tildeles supplerende husdyrgødning, så er der al mulig grund til at genbruge og opsamle overskuddet af næringsstoffer, når majsen minimerer optagelsen midt i august med en efterafgrøde. Der kan nemt opsamles 30-50 kg N i efterafgrøden ved forfrugt kløvergræs.

Udfordringen er at få efterafgrøden etableret på det helt rigtige tidspunkt. Sker det for sent skygger majsen efterafgrøden ihjel og sker det for tidligt hæmmes majs og udbytte. Målet er et samspil mellem majs og efterafgrøde til fælles bedste.

Derudover bør man have fokus på etableringsteknikken. Demoerne blev sået af radrenser, hvorpå der var påmonteret såudstyr med trykruller, hvilket formentlig også har haft en god effekt. Ved udspredning af frøene risikerer man, at frøene enten ligger ovenpå jorden eller meget dybt i jorden, samtidig med at jorden er løs.

I Rødding blev der sået 6 parceller d. 30 juni, med følgende arter:

Parcel

Art

Såmetode

Udsædsmængde kg

1

Alm. Rajgræs "Humbi" diploid

Såudstyr + trykhjul på renser

10

2

Hundegræs "Donata"

Såudstyr + trykhjul på renser

10

3

Blanding af Alm. rajgræs 50% diploid og 50% tetraploid

Såudstyr + trykhjul på renser

10

4

Alm. Rajgræs "Ovambo" tetraploid

Såudstyr + trykhjul på renser

10

5

Ital. Rajgræs "EF486" diploid

Såudstyr + trykhjul på renser

10

6

Rajsvingel "Fojtan" af strandsvingeltype

Såudstyr + trykhjul på renser

10

Generelt var parcellerne fint fremspiret og på billedserien fra 10 august kan det ses, at græsserne fik godt fat.

Konklusionen på dagen var, at man bør anvende hurtigt voksende arter, som ital. rajgræs, hybridrajgræs, hundegræs eller tetraploid alm. rajgræs. De mere langsomt voksende arter, som rødsvingel og strandsvingel bør kun bruges, hvis der sås tidligt. Man kan overveje at så flere arter i blanding, da det vil sprede risikoen og give flere fordele.

Man bør bestemt også overveje at have cikorie sammen med græsset. Cikorie har en helt anden rodprofil end majs og klarer sig fint under de skyggefulde forhold. Cikorie hører til kurvblomstfamilien, som kun sjældent udgør hovedafgrøden i et sædskifte. Den overvintrer og samler næringsstoffer, selv fra store dybder. Cikorie var ikke med i demoen, men den er før set som en interessant blandingspartner.

Vi vil senere på efteråret tage en række billeder ude fra parcellerne til hjemmesiden.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Luk (Esc)