Dyrt kraftfoder, hvad så?

Kraftfoder I Haand
7. april 2022

Det er en ulykkelig situation, der opstået på en rigtig trist baggrund med krigen i Ukraine. Ikke alle har dækket sig af til høst med kraftfoder eller korn. Dem som står i den situation og skal købe ind, stiller spørgsmålet, skal vi sænke foderniveauet, når nu kraftfoder bliver rigtig dyrt?

Det er et rigtig svært spørgsmål at besvare. Det afhænger af mange parametre. Det som har rigtig stor betydning er, hvor stor en mængde af koens foder, der stiger til en meget høj pris?

Nedenstående beregninger indeholder en god dagafgræsning, kløvergræsensilage på stald og kraftfoder i malkestalden for resten. Den øverste beregning er hvor kraftfoderet i malkestalden koster 6,75 kr/kg og den nederste er med 4,75 kr/kg. I begge beregninger er ydelsen sænket med 500 kg EKM/ko for at reducere foderomkostningerne, med et beregnet ydelsesfald til følge. Ved at sænke foderniveauet i beregningerne er der sparet 1,1 kg kraftfoder/ko/dag.

Med 6,75 kr/kg kraftfoder og en mælkepris på aktuelt ca. 4,00 kr/kg EKM er det smertegrænsen. Her kan det gå at fodre efter lavere mælkeydelse. Med det meget dyre kraftfoder stiger restbeløb med +0,32 kr/ko/dag ved at sænke foderniveauet, mens den med det knap så dyre kraftfoder falder med -1,77 kr/ko/dag i restbeløb.

Der skal regnes på den enkeltes situation og prissæt. Dette er et aktuelt eksempel fra den virkelige verden lige nu.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægchef og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)