Der er penge i at planlægge

Vinterrug
29. juni 2022

Det er nu, at det giver mest mening at lave mark- og udsædsplan for 2023, udsædsplanen skal bruges kort tid efter høst og såsæd af vintersæd skal disponeres nu. Det er samtidig nu, det er muligt at følge op på sæson 2022 og vurdere, hvilken indsats der skal lægges, inden den næste sæson begynder. Registrering af problemukrudt som tidsler og kvik er oplagt at udføre, da det er let at se i markerne nu, dette kan bruges som grundlag for ukrudtsbekæmpelse efter høst samt afgrødevalget.

Er der for eksempel kvikgræs i marken og man har planlagt at så ærter til foråret, så vil antallet af kvikskud blive opformeret med en faktor 10 i ærterne, sår man derimod rug opformeres det kun med en faktor 2. Det vil derfor i det tilfælde være oplagt at bekæmpe kvikken efter høst og derefter så rug og følge op med yderligere bekæmpelse næste år. Derefter vil man så kunne så ærter, så de kan udfylde deres potentiale.

Det er desuden en god ide at gennemgå de forskellige sorter af vintersæd der bliver udbudt på markedet. Der er forskel på sorternes udbyttepotentiale og der kan dermed let hentes et merudbytte i det rette sortsvalg. Kan der hentes 5 procent udbyttestigning i forhold til 50 hkg. /ha, så vil man hente 2,5 hkg. i merudbytte pr. ha. Ved en kornpris på 250 kr. /hkg. vil det dermed betyde en merindtjening på 625 kr./ha.

Valget af vintersædsart og sort skal også tages på baggrund af ejendommens jordtype og udbytteniveau. Vinterhvede bør helst dyrkes på lerjorde og med gode forfrugter, samtidig skal man have gødning nok til rådighed i sit sædskifte, da vinterhvede er den mest kvælstofkrævende af kornarterne. Har man disse forhold til stede kan der opnås et højt udbytte i vinterhvede.

Vinterrug er det sikre valg i økologien, da den er nøjsom og har en god ukrudtskonkurrence. Der kan vælges mellem hybridrug og linjerug. Hybridrug er i mange tilfælde det bedste valg, da den har det højeste udbyttepotentiale. Udsæden er dog dyrere end linjerug, man skal derfor placere den, hvor man er sikker på at udnytte potentialet. Kan man ikke udnytte hybridrugens potentiale, kan man vælge at så linjerug. Linjerug kan samtidig også sås senere end hybridrug og kan derfor vælges på jord med et højt ukrudtstryk, hvor man vil få en mindre fremspiring af ukrudt ved at så i løbet af oktober.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Luk (Esc)