15- 20 års ophold af ærtedyrkning ved højt index af ærterodråd. Er det nok?

Ærterodsråd
3. februar 2022

Det anbefales at teste jord, hvor man er stødt ind i problemer med ærtesyge. Det tager mange år, mere end 15- 20 år at slippe af med ærterodråd i et nedbrudt ærtesædskifte viser test af jord. Testning af jorden er et godt redskab for at komme videre.

Tilbage i 90erne blev ærter eller ærte-byg blandinger brugt i tætte sædskifter på flere nystartede økologiske bedrifter. Allerede efter 3- 4 runder med ærter, med mere eller mindre passende afstand mellem ærter kom kraftige angreb af ærterodråd. Resultat: Ærter måtte tages helt ud af sædskiftet.

Senere dyrkning på sådanne arealer, er oftest gået i svang med et ilde resultat.

Som forsøg blev udtaget jordprøver til testning for ærterodsygepatogener af 2 marker som sidst blev dyrket i midt 00erne med ærter på grund af rodsygdomme med elendigt udbytte til følge. Ærter indgik da 4- 5 år i sædskifte i 4- 5 runder. Prøverne viste højt index for rodrådsvampen Aphanomyces euteiches og ærtedyrkning frarådes bestemt. Der har været 15-18 år fri for ærter!! Sædskifte imellem har været med byg, rug, kløvergræs og kartofler.

I en anden mark, der blev omlagt 2014 og hvor der tidligere ærtedyrkning ligger tilbage i 80erne formodentlig, men dyrket ærter i 2016 og lupin i 2020. Tilfredstillende udbytter begge år, men prøveresultatet viste et meget højt index for aphanomyces. Hvornår kan igen dyrkes ærter??

I to andre marker hvor ærtedyrkningshistorikken ikke kendes, men formodentlig ligger mere end 25 år tilbage blev målt lavt index. Ærtedyrkning kan tilrådes.

Erfaringer viser, at der kommer kraftige rodrådsangreb ved ærtedyrkning på jord med højt testet index for ærterodråd.

Hvordan med andre bælgsædsarter? Det er ikke bare ærterodråd, der volder problemer. Der er et helt stort kompleks af rodsvampe i bælgsædsarterne som kræver sædskifte. Der er dårlige erfaringer fra udlandet også med tæt sædskifte med hestebønne. I lupiner er indarbejdet nogle resistenser, så den klarer det bedre. Men betyder det, at den kan dyrkes i tæt sædskifte – næppe.

Skal bælgsædsdyrkning til at indgå med større vægt i sædskiftet i fremtiden, både til dyrefoder og humant konsum, er det nødvendigt at overholde et fornuftigt sædskifte. Nogle siger 7- 8 år. Hvis bælgsæds arterne indgår i skifte måske 4- 5 år. Næppe færre år. En fejlslutning erkendes måske først om 20 år.

Ærterodråd og flere af de andre rodfordærversvampe, der angriber bælgsæd fremmes af vandlidende forhold. Undgå komprimeret jord (tromling!). Ærter og hestebønne kræver tilpas kalkning i forhold til jordtype. Lupiner tåler lave reaktionstal.

Hestebønner skal vandes som kartofler på let sandjord. Mere moderat vanding anbefales til ærter og lupiner. Overvanding fremmer ærtesyge og mange andre svampesygdomme..

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)