10 september skal de pligtige efterafgrøder være indberettet og stemme!

Olieræddike (1)
8. september 22

Fristen for at ændre i sine indberettede pligtige efterafgrøder er 10. september!

Hvis du har ombestemt dig, og sået efterafgrøderne et andet sted, eller der er færre hektar end oprindeligt planlagt, så skal det indberettes inden denne dato. Hvis du har for lidt efterafgrødeareal, trækkes der i næste års N-kvote.

Hvis det ved en kontrol bliver konstateret, at du mangler eller har for dårlige efterafgrøder, kan det straffes med bøde, og desuden er det omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse (KO).

Pligtige efterafgrøder sået efter høst kan være korsblomstrede arter (olieræddike, gul sennep m.fl.), honningurt, rug, havre eller byg. Det er en god ide at så dem efter ærter eller lupin, som mange har fået høstet meget tidligt i år.

Det er også muligt at anvende efterafgrødeblandinger eller udlæg med kvælstoffikserende arter, som pligtige efterafgrøder, men der er en række krav:

  • Vinterfaste bælgplanter blandet med allerede godkendte arter.
  • Maksimum 25 procent af frøantallet i blandingen, må være af kvælstoffikserende art.
  • Der skal anvendes færdige frøblandinger.
  • Efterafgrøden må tidligst destrueres d. 1. februar.
  • Fradrag på 50 kg N pr. hektar i næste års N-kvote.

Kontakt derfor din konsulent i denne uge og få justeret planen om nødvendigt!

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Luk (Esc)