Tjek bælgsæd for sædskiftesygdomme

20210708 110006
13. juli 2021

Hvis ærte- eller hestebønnemarken ikke udvikler sig tilfredsstillende, er det vigtigt at få styr på, om årsagen er mørkfarvning af rødderne forårsaget af rodbrand eller andre sædskiftesygdomme i bælgsæd.

Bælgplanter (særligt ærter og hestebønner) er følsomme overfor jordbårne svampe, som kan overleve i jorden i mange år. Ærterne på billedet er taget fra en ærtemark med udlæg af kløvergræs, hvor ærterne ikke har udviklet sig siden før Sankt Hans. I marken har der været hestebønne i 2018. Det er en sandsynlig årsag til mørkfarvning på rødderne og misvækst. Det anbefales, at undlade dyrkning af ærter eller hestebønne i denne mark de næste 10-12 år. Udover passende afstand (mindst 5 år mellem ærter og hestebønne) mellem bælgsæd i sædskiftet kan afvanding, kalkning og jordbehandling mindske problemerne med sædskiftesygdomme i bælgsæd.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)