Rundtur i vinterraps forår 2021

Fcm Raps2
25. marts 2021

I løbet af ugen har flere af planterådgiverne været rundt i landet og se på rapsmarker. På billedet ses en fin vinterrapsmark efter omstændighederne.

Omstændighederne er, at der ved et uheld kun blev sået 1,2 kg/ha med såmaskinen, hvorefter der så blevet sået ca. 2 kg mere med ATV påmonteret en batteridrevet frøspreder, 20 tons gylle/ha i efteråret med mindre overlap (se billedet) og med vinteren, der var klingende hård ind i foråret.

Men overordnet set, er det en klar vurdering nu, at operationen lykkedes tilfredsstillende. Hvor der er sået ca. 3 kg./ha, af to omgange, er der ca. 30 livskraftige planter/m2 med fine rødder. Vækstpunktet er ca. 4-7 cm. over jordoverfladen og rodstænglerne er ca. 1,5-2 cm. tykke.

Hvor der kun er sået ca. 1,2 kg./ha, er der under 10 planter/m2, men det er heldigvis kun et mindre areal. Hvor rapsen har fået 40 tons gylle i efteråret, har rapsen fortsat væksten i for lang tid ind i vinteren og er frosset i stykker, det er heldigvis også et mindre areal.

Der er ikke umiddelbart muligt at finde larver af rapsjordlopper.

Hvis vi får medvind med forårsvejr og ingen hård nattefrost, kommer den her mark til at give et godt udbytte og et fint dækningsbidrag.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)