Pas på værdierne, I høster nu

Korn
19. august 2021

Høsten trækker ud, nogle steder mere end andre. Der står meget korn og bælgsæd på markerne endnu, som måske bliver høstet ret vådt. Skal du selv opbevare til eget brug, skal du være klar til handling.

Uanset hvordan, det skal opbevares, må der kun gå ganske kort tid, inden det enten tørres, crimpes eller syrebehandles. Skal det tørres ned, skal det ske med det samme i tørringsanlæg med tilstrækkelig kapacitet eller i tørrevogne. Skal det crimpes, valses og syrebehandles, skal processen startes op inden for 24 timer. Korn og proteinafgrøder vil hurtigt begynde at tage varme i stakkene, og det betyder tørstoftab. Skal afgrøden syrebehandles for at kunne lagres, er nedenstående tabel en rettesnor for hvor meget syre, der skal tilsættes. Kornet kan enten overfladebehandles med propionsyre inden lagring eller behandles i forbindelse med valsning eller anden form for knusning. Er afgrøden valset, haybustet eller lignende, anbefaler vi at køre det sammen i en silo og dække det, som var det en ensilagestak.

Tilsætning af propionsyre i forhold til ønsket lagringstid, liter/ton

Syrebehandling (1)

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Direktør og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)