Nye regler for sædskifte og gødskning hos økologer fra 1. januar 2022

Rødkløver Foto MTE
06. juli 2021

De kommende sædskifte- og gødningsregler for økologer begynder nu endeligt at falde på plads, og mange landmænd har set frem til, at der kan komme klarhed over de kommende rammer og regler. Der er ændringer i sædskifteregler og regler for dokumentation af gødning fra 1. januar 2022, og der sker noget ang. brancheanbefalingernes for loft for ikke-økologisk husdyrgødning fra 1. august 2022.

Sædskiftekrav i EU-reglerne

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 % kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet. Det kan være

 • Bælgplanter i renbestand, f.eks. markært, hestebønne, hvidkløver til frø osv.
 • Bælgsæd i blanding med korn, hvor bælgsæden udgør mindst 50 % af frøene i blandingen
 • Kløvergræs, hvor kløveren udgør mindst 15 % af frøvægten i blandingen

Mindst 50 % kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet. Det kan være

 • Græs og kløvergræsblandinger, både permanente og i omdrift.
 • Efterafgrøder, udlæg af græs og kløvergræsblandinger.
 • Energiafgrøder, skovkulturer, frugttæer og -buske med bunddække af græs.

Ikke-økologisk gødning – dokumentationskrav i EU-reglerne

Fra 1. januar 2022 skal du udfylde en erklæring om behov for ikke-økologisk gødning. Heri redegøres for hvorfor det er nødvendigt at bruge ikke-økologisk gødning, - f.eks. at økologisk gødning ikke er tilgængeligt eller er for dyrt at skaffe. Erklæringen kan skrives ind i en blanket fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fra. 1. januar 2022 må du ikke afsætte din egen økologiske gødning og så i stedet købe tilsvarende ikke-økologiske gødning. Der vil dog være en række undtagelse for dette:

 • Hvis din egen gødnings næringsstofsammensætning er for skæv ift. planternes behov – f.eks. stort indhold af fosfor.
 • Forebyggelse af parasittryk på afgræsningsmarker.
 • Hvis du samarbejder med et biogasanlæg.

Hvis du gør brug af disse undtagelser, skal det fremgå af din erklæring om behov for ikke-økologisk gødning.

Brancheanbefalingerne stiller nye krav til gødningslofter

Fra 1. august 2022 vil brancheanbefalingerne tillade

 • 43 kg udnyttet N i ikke-økologisk, ikke-afgasset husdyrgødning, mod 54 kg i dag, pr. ha. harmoniareal.
 • 65 kg ikke-økologisk husdyrgødning, når mindst 22 kg heraf er afgasset, pr. ha. harmoniareal.
 • Op til 65 eller 107 kg udnyttet N i alt, hvor mængden af N > 65 kg pr. ha. kan være økologisk husdyrgødning og ikke-økologisk N fra andre produkter i bilag 1 end husdyrgødning.
 • Økologisk husdyrgødning eller plantebiomasse, der afsættes til biogasanlæg, kan altid tages tilbage i samme N-mængde og anvendes uden om ovennævnte lofter for ikke-økologisk N i husdyrgødning

Reglerne i denne artikel er præsenteret ved et webinar, som du kan gense hos SEGES TV på deres hjemmeside:

https://www.seges.tv/video/69807253/nye-regler-for-ikke-okologisk-1

Der vil i løbet af efteråret komme flere afklaringer af forskellige praktiske spørgsmål til disse regler, og derfor følger vi op på det og skriver om det på Rådgiverbloggen igen, når det er relevant.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)