Majshøsten nærmer sig med hastige skridt.

2021Majs3
30. september 2021

Flere steder er majsen netop klar til høst, men vejret udsætter den nok til næste uge.

Vejret er fortsat mildt og majsen producerer stadig en masse foderenheder og stivelse. Så der er ingen grund til hastværk med at få høstet majsen.

Analyse af tørstof i majsen viser tørstof over 30 procent i prøver taget i denne uge. Majsen er forsat fin og grøn i stængel og bladmasse og der indlejres forsat masser af stivelse i koblerne og dermed vil energiindholdet og udbyttet i majsen stige.

På et netop afholdt majs – og græs træf i Videbæk, hos Jens Peter Mølleskov, fik deltagerne netop aktuel fra majsmarken.

Et af rådene var blandt andet:

Majsen er ret høj i år. Så sæt en høj stub på ca. 50 cm. Dog ikke højere end alle koblerne kommer med. Udbyttet bliver lidt lavere, men energiindholdet i majsen vil være højere.

De fleste steder er der høstet gode udbytter i græs, så der er grovfoder nok og kvalitet af græsensilage er lidt tungere end den plejer. Derfor et det fint med en mere letfordøjelig majs at supplere med. Sen sået majs bør tages med normal stubhøjde.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)