Klar til kamp mod rodukrudt

Kvik Co
17. juni 2021

Vejret i forårssæsonen 2021 har givet næsten ideelle vækstbetingelser for kvik, tidsler og skræpper med rigeligt med nedbør først og nu varme, som giver rodukrudt, med dybere rødder en konkurrence fordel overfor afgrøden.

Registrering nu!
Det vigtigste er, at man inden høst er opmærksom på rodukrudt i kornmarkerne, fordi det netop nu er let at danne sig et overblik over problemets omfang. Foretag en grundig gennemgang af markerne med registrering af rodukrudt i pletter eller kolonier på et kort over marken eller med GPS. Nedskriv en strategi, der er tilpasset den enkelte mark og følg den nøje.

Minisommerbrak
I marker med særligt aggressivt rodukrudt, som agersvinemælk, tidsler eller skræpper, kan bekæmpelse ske efter høst af tidlige afgrøder, som vinterbyg, helsæd eller tidligt ompløjet kløvergræs, ved en minisommerbrak. Bekæmpelsen begynder hurtigst muligt efter 1. juli med fuld gennemskæring (vingeskærsharve eller skrælpløjning). Efterfølgende harves gentagne gange, hvor kvikrødderne trækkes fri af jorden med stubharve, kvikup eller kvik-killer. Efter behandlingerne sås en efterafgrøde senest 15. august.

Efterårsbehandling
Hvis kvik er det væsentligste problem kan bekæmpelse også ske efter høst af korn til modenhed efter medio august. Også her begynder behandlingen med fuld gennemskæring af rødderne. Hvis vejret efter høst er vådt og fugtigt er den bedste strategi at udsulte kvikrødderne. Marken stubharves hver gang kvikken har 3-4 blade, indtil der ikke er mere spireenergi tilbage.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)