Ingen generel dispensation for majsudsæd 2021

Majs1
2. februar 2021

OrganicXseeds er en frødatabase, som blev introduceret sidste år i Danmark. OrganicXseeds bruges også af en række andre EU-lande, og det har betydet, at der er kommet flere udbydere af økologisk majsudsæd på markedet i databasen. Det påvirker mulighederne for at få dispensation til at bruge ikke-økologisk ubejdset udsæd, idet der i mange tilfælde vil være tilgængelige økosorter, f.eks. fra Tyskland. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette, når du køber majsudsæd.

Tidligere har det været muligt, at der er givet en generel dispensation/tilladelse til at anvende ikke-økologisk udsæd i den økologiske frødatabase. Den mulighed eksisterer ikke længere.

Udbuddet af majsfrø er opdelt i fire tidlighedsklasser. Meget tidlig, tidlig, middel og sen i forhold til danske dyrkningsforhold. Man søger dispensation i en given tidlighedsklasse, og dispensationsmulighederne vil være forskellig i de fire klasser, alt efter sortsudbuddet. Hvis der er økologisk udsæd i den ønskede tidlighedsklasse, skal du i udgangspunktet anvende økologisk udsæd.

Du kan søge dispensation til at anvende ikke-økologisk udsæd, hvis du har særlige behov på din bedrift, og du ikke kan anvende de tilgængelige sorter. Hvis der ikke er økologisk udsæd i den ønskede tidlighedsklasse, vil der stadig være krav om, at der skal indsendes en individuel ansøgning om dispensation, hvor man skal argumentere for, hvorfor man ikke kan anvende sorter med en anden tidlighed. Udbytte og pris er ikke gyldige argumenter.

Det, der tidligere hed generel tilladelse til at anvende ikke-økologisk udsæd, hedder nu ”Til bekræftelse”. Landbrugsstyrelsen kan vælge denne klassifikation i bestemte tidlighedsklasser/sortsgrupper i en given periode, hvis der ikke er økologisk udsæd til rådighed.

Det betyder, at du skal bekræfte overfor Landbrugsstyrelsen, at du indkøber ikke-økologisk udsæd. Det gør du digitalt i OrganicXseeds i forbindelse med indkøb af udsæd. Denne dokumentation skal fremvises ved kontrolbesøg.

Husk, at det altid er dit ansvar, at du overholder økologireglerne. Det nytter ikke noget at skubbe ansvaret over på din frøleverandør. Selvom de som udgangspunkt gør alt, for at de også overholder reglerne.

Er du det mindste i tvivl om, hvad du skal gøre i forbindelse med køb af majsfrø, så kontakt din planterådgiver.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)