Hold fokus på afgræsning

Afgræsning Blog Uge 32 3
12. august 2021

Så er den mest vanskelige periode med afgræsning ved at være overstået, og mange steder er der kommet vand nok til en god græsvækst. Men der er stadig meget at hente på græsmarken.

Græssets tilbøjelighed til at gå i stængel er ved at være overstået, og det gør at det ikke er lige så nødvendigt at græsse så hårdt i bund. Mælkeydelsen betyder meget, også under afgræsning. Derfor skal du ikke ”presse” køerne til at græsse så hårdt i bund resten af sæsonen. Det er vigtigt at holde de sidste kg mælk på køerne. Selv om græsset ikke græsses helt i bund nu, vil der stadig være en stor del bladvækst, som køerne vil afgræsse ved næste afgræsningsrunde. Sidst på sæsonen kan du lade nogle store kvier og goldkøer (ikke close up køer) afgræsse markerne, så de er klar til vinter.

Vi har set, at protein endnu ikke er nået op på et højt niveau i de kløvergræsmarker der afgræsses, og derfor skal du fortsat være opmærksom på proteintildeling på stald. Det har betydning for mælkeydelsen.

Tag evt. en snak med din kvægrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)