Har du talt med din slætmark?

Sletblanding
12. maj 2021

Nu er der heldigvis skruet lidt op for temperaturen, og ingen mangler vand. Det giver forudsætningerne for, at kløvergræsmarkerne til slæt nærmest eksploderer i vækst!

Det er derfor NU, du skal tilegne dig viden om hvad det er, der står derude lige nu. Det giver grundlag for at fremskrive en prognose, for hvordan udviklingen på kvalitet og protein vil forløbe over de næste dage. Lad være med at tro, at den sene start på væksten, betyder, at slæt-tidspunktet udskydes tilsvarende.

Kontakt en rådgiver i ØkologiRådgivning Danmark, vi kan hente en græsprøve eller du kan komme med den til os. Det er NU, du skal spørge din slætmark, hvor den er på vej hen.

25-35 pct. af vinterfoderet består af 1. slæt kløvergræs rigtig mange steder, og det må du ikke bare køre i blinde efter.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Direktør og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)