Har du ekstra gyllekapacitet?

Gylletank Overdaekket
4. februar 2021

Gylletankene er fyldte, og kalenderen har passeret 1. februar. Men mange steder er det ikke hensigtsmæssigt at køre gylle endnu.

SAGRO har en gylletankbørs, hvor der dog i skrivende stund ikke er aktive annoncer. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at bruge siden til at søge eller udbyde ekstra gyllekapacitet. Der er brug for det lige nu, indtil vejret bliver gyllevejr.

Herunder kan du læse vores guide fra 2018 til at vurdere, om det er lovligt at udbringe husdyrgødning.

Flydende husdyrgødning:

Ved udbringning skal du passe på ved risiko for forurening af vandmiljø (herunder dræn, vandløb, søer og fjorde/kystoplande); dvs., at det IKKE er tilladt at udbringe flydende husdyrgødning, hvis der er risiko for forurening. Det gælder, hvis bare ét af flg. forhold er opfyldt:

Jorden er dækket af sne:

Jorden er snedækket, hvis 90 pct. af marken er dækket af blot 0,5 cm. sne.

Jorden er frosset:

Jorden skal være optøet i mindst 15 cm.; dog er det tilladt at køre efter nattefrost, hvis jorden forventes at optø til 15 cm. i dagens løb.

Vær opmærksom på, at tolkningen af, om jorden er optøet, kan være forskellig mellem kontrollører og mellem kommuner. Du bør derfor sikre dig, at jorden er tilstrækkelig optøet ved at stikke med et jordspyd eller evt. ved at grave med en spade flere steder i marken OG dokumentere dette med et dateret billede heraf.

Jorden er vandmættet eller oversvømmet:

På skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer >100 m2 eller fjorde, inden for en afstand af 20 m. fra vandmiljøets øverste kant.

På arealer med hældning på 6 – 12° må der dog nedfældes flydende husdyrgødning, parallelt med vandmiljøet.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler på arealer med majsstub og efterafgrøder – vent til 1. marts.

Fast husdyrgødning:

Fast husdyrgødning må ligeledes udbringes fra 1. februar på vintersæd og græsmarker, som skal ligge til produktion i 2018. Ligeledes må udbringning ske på stubmarker og græsmarker, som skal lægges om i foråret; her skal nedbringning ske inden fire timer.

Vær opmærksom på, at der også for fast husdyrgødning gælder særlige regler på arealer med majsstub og efterafgrøder – vent til 1. marts.

Kontakt for mere info

Malthe Karstensen

Planterådgiver

Jeg blev færdig som jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion fra Erhvervsakademi Aarhus i 2019. Jeg hjælper med indsendelse af fællesskemaer, ansøgninger om miljø- og økologitilsagn, producentskifter, gødningsregnskaber mv. Jeg har samtidig opgaver med kommunikation, herunder udarbejdelse og organisering af indhold til fagblade, hjemmeside og sociale medier.

Specialer:

- Regler
- Tilskud
- Omlægning
- Planteavl

Luk (Esc)