Hård nattefrost har skadet vækstpunktet i vinterrapsen

2021 Raps2 Poul
9. marts 2021

Vækstpunktet i vinterrapsen skal helst ikke skades af vinteren, det ser vi desværre dette forår.

Mange vinterrapsmarker blev for kraftige i efteråret 2020, da vi havde fantastiske vækstbetingelser for rapsen.

På billedet herunder ses skaden på vækstpunktet.

2021 Raps1 Poul

Den ideelle størrelse på rapsplanten i efteråret er når rapsens pælerod er ca. 1 cm. tyk, og planten har 8 blade og en pælerod, der er 8 cm. lang og en plante der er ca. 20 cm. høj og med et vækstpunkt lige over jordoverfladen.

Mange rapsmarker var over 50 cm. høje og havde en pælerod på ca. 3 cm. tykkelse. Det betyder, at vækstpunktet i efteråret kom op i ca. 10 cm. højde. I begyndelsen af februar blev der målt ned til 15-20 graders frost. Derfor er mange rapsmarker nu lidt eller meget skadet af frosten. Får vi to til tre nætter med 10-12 grades frost i løbet af den næste måneds tid, vil der være mange rapsmarker, der udvintrer helt pga. det høje vækstpunkt på rapsen.

Den 23. marts har vi afsat dagen til at lave markbesøg hos alle rapsavlere, der ønsker et markbesøg.

Se videoen på facebook her, hvor Poul er i marken og fortæller om besøget.

Du kan bestille et markbesøg ved Linda Kristensen på mail: lkr@oerd.dk eller tlf. 76 60 24 61 Du vil derefter få en opringning af konsulenten, der vil lave markbesøget for at aftale hvornår på dagen, der er besøg i marken.

Raps med et skadet vækstpunkt begynder nu at sætte sidegrene, der under optimale vækstforhold kan give et udbytte på 80 pct. af hvad marken ellers ville give i udbytte. Derfor bør markerne ikke pløjes om på nuværende tidspunkt.

Ved markbesøget vil vi se på angreb af rapsjordloppe, der kan udvikle sig meget i en skadet vinterrapsmark.

Er der meget ukrudt i marken, og uden mulighed for radrensning, kan kamille og hyrdetaske udkonkurrere rapsen og derved lave en stor opformering af ukrudtsfrø i marken.

Med de nuværende priser på foderkorn vil en rapsmark med ca. 1000 kg. frø pr. ha. i udbytte være bedre end ompløjning.

I første halvdel af april bør den endelige afgørelse om pløjning fortages.

Derfor bør rapsen ikke færdiggødes og tilføres svovl, før det er afgjort om rapsen skal blive stående til høst 2021.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)