Det er nu der skal fokus på næste års frøudlæg

Frøgræs Co (3)
21. september 2021

Det er nu man kan gøre en indsats mod tabsvoldende og uønsket ukrudt i frømarker, der skal udlægges i foråret 2022. Det er særligt kvikgræs og skræpper der i særdeleshed er uønsket, da de er svære og til dels umulige at rense fra frøet. Man skal derfor være meget nøje i udvælgelsen af markerne og samtidig vil det være en god ide at udføre ukrudtsbekæmpelse både efterår og forår, for at være sikker på at få rene marker. Selvom man ikke har observeret kvik i afgrøden i år, så kan der godt have været små forekomster, der først ses næste år. Ligger marken ubehandlet er det ikke utænkeligt at kvikken formerer sig til dobbelt bestand og frøavl vil derefter blive besværligt og med tab til følge.

Har man observeret kvik i marker udlagt i 2021 vil det være en god ide at tegne dem ind på et kort nu, eksempelvis i Farmtracking, så man kan pudse dem af i foråret. Når først frøgræsset strækker sig, vil det blive besværligt at finde kvikken. En afpudsning nu, vil også kunne begrænse kvikkens vækst i en vis udstrækning.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder
- Frøavl
- Produktionsøkonomi
- Vildt- og jagtpleje

Luk (Esc)