Bekæmp de høje celletal

Køer På Græs1
13. juli 2021

Den kommende måned ser ud til at byde på fortsat varmt sommervejr. Sommervarme og køer på græs giver ofte en stigning i celletal. Høje celletal koster i mistet tillæg på mælken. Derfor er der penge at tjene ved at gøre en ekstra indsats for at undgå at celletallet stiger.

Celletal afspejler både hygiejneforhold, samt køernes immunforsvar og stressniveau. Hvis I ikke har ændret i procedurer og hygiejne i forbindelse med malkning eller strøelse i stalden, så kan årsagen ofte findes i management omkring fodring og afgræsning.

De typiske årsager til høje celletal om sommeren er varmestress, irritation fra fluer, ubalance i foderrationen med højt proteinniveau eller staldfoder, der tager varme. Urent drikkevand kan også være en skurk.

Gode råd:

  • Staldfoderet må ikke tage varme – hvornår har du sidst haft hænderne i det, der ligger på foderbordet?
  • Drikkekar skal være rengjorte både i stalden og på marken – hvornår er de sidst blevet renset?
  • Foderet skal være tilpasset græsoptagelsen. Hvordan har I justeret foderet i forhold til græsoptagelse og proteinniveau? Er der samtidig sket noget med ureatal?
  • Kan dyrene søge skygge i middagsvarmen? Hvis køerne har muligheden, så søger de instinktivt ind i skygge. Er der ikke skygge til alle dyr på marken, så anbefales natafgræsning eller siestaafgræsning.

Siestaafgræsning giver køerne et tiltrængt hvil i skyggen i stalden midt på dagen, og afgræsningen bliver fordelt i to portioner, som vil give en bedre udnyttelse af protein fra afgræsningsmarken. Begge dele er med til at forebygge stigning i celletal.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)