Vinterklargøring af græsmarker og sidste slæt

Græs Til Blog
14. oktober 2020

Det er tid til sidste slæt i græsmarkerne. En gammel tommelfingerregel har været, at sidste slæt bør tages senest midt i oktober og helst inden 10. oktober, så græsset kan nå en passende bladmasse inden vinter.

Vi har dog efterhånden set milde vintre og lunde efterårsmåneder og også i år ser det ud til at blive lunt. Derfor vil græsvæksten nok fortsætte lidt endnu, og hvis der yderligere er tilført gødning, så vil græsvæksten nok ikke umiddelbart stoppe foreløbigt.

Det er især rajgræsserne, der risikerer at udvintre, især hvis de slættes for sent, mens kløver, strandsvingel, timothe og engsvingel er mere robuste.

Der er tre faktorer, vi kan påvirke, for at sikre græssets overvintring – vejret i perioden efter sidste slæt er dog altid en ubekendt faktor.

  • Bladmasse
  • Kvælstofforsyning
  • Kaliumforsyning

Bladmasse

Marken skal gerne have en græshøjde på 8 – maks. 10 cm., når den går til vinter.

Generelt må græsset ikke nå at blive så højt, at bladene begynder at "bøje nedad" igen. Hvis græsset bliver for langt, kan det blive nødvendig med en afpudsning af marken. Det er især de ældre græsmarker, der er modtagelige for sneskimmel, hvor imod førsteårsmarker og især nyudlagte marker er meget mindre modtagelige.

Kvælstofforsyning

Hvis græsset tilføres for meget kvælstof (gylle) sent i vækstsæsonen, når det ikke at ”gro af” og blive klar til at gå i dvale, hvilket forringer overvintringen. Det er især et problem på afgræsningsarealer.

Kaliumforsyning

Kalium virker som "frostvæske" i planterne. Underskud af kalium øger derfor risikoen for udvintring. I år er der høstet store græsudbytter, og dette skal der korrigeres for i gødningsplanlægningen. Som udgangspunkt bortfører en god kløvergræsmark mindst lige så meget kalium, som kvælstof. Vi vil som økologer næppe begynde at tilføre kalium på nuværende tidspunkt, - også pga. udvaskningsrisikoen, men det kan være relevant at medtage tidligere på sæsonen i næste års markplan.

Kilde: Bent Skallebæk (SAGRO)

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)