Pas på dyrene i varmen.

Nærbillede Køer
11. august 2020

Varmen påvirker alle dyr. Ligesom den påvirker os mennesker, så har dyrene det også svært i varmen. Det kræver ekstra væske, når kroppen skal skille sig af med den overskydende varme.

Malkekøer kan under varme og tørre forhold drikke op til 200 liter vand om dagen. Det stiller store krav til vandkarrene, både i stald og mark. Tjek om der altid er frisk vand til rådighed til alle dyr. Af hensyn til dyrene kan det være rigtig godt at vende om på dag og nat, således, at de er på stald om dagen, hvor der er aller varmest og på græs om natten. Mange stalde er koldere end at være ude i solen midt på dagen. Det vil ligeledes øge græsoptagelsen at afgræsse aften og tidlig morgen i forhold til, at de går ude i den varme sol midt på dagen.

Skygge er næsten lige så vigtigt som vand. Har du ikke mulighed for at vende om på dag og nat, så sørg for at køerne i den varmeste tid har marker med god skygge.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)