Omsåning skal besluttes nu

Omsåning
2. april 2020

Det er vigtigt at gå sine marker igennem for at konstatere, om der nogen steder er behov for isåning eller omsåning efter en våd vinter.

Efter en rekordvåd vinter har der stået vand på mange marker med vintersæd. Det betyder, at planterne mange steder er gået ud i pletter eller svækkede i hele marker. Især marker med vinterrug er det værd at kigge efter i sømmene, fordi afregningsprisen er dykket det seneste halve år. Billedet herover er fra en mark, hvor planterne er meget svækkede i over halvdelen af marken. Samtidig er der en del ukrudt, især spergel og kamiller, der selv i rugmarker kan koste en del udbytte.

Hurtig hovedregning viser, at hvis udbyttet i marken uden omsåning bliver 20 hkg./ha. bliver bruttoudbyttet 2400 kr./ha. med en pris på 120 kr./hkg. Ved etablering af en ny bygafgrøde forventes et udbytte på 35 hkg./ha. og en pris på 150 kr./hkg. Dermed bliver bruttoudbyttet 5250 kr./ha., og der er næsten 3000 kr./ha. til at etablere en ny afgrøde. Derfor: Det kan betale sig overveje omsåning af vintersæd.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)