Ny regel om brug af ikke-økologisk N-gødning i 2020

Ny Regel
17. februar 2020

Alle økologer skal nu dokumentere et behov for N-gødning, når man bruger ikke-økologisk N-gødning.

Det gøres dels ved at krydse det af i Fællesskemaet under ”markplan”, dels ved at indsende skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2020.” Sidstnævnte skal i forvejen indsendes, når man søger økologisk arealtilskud med N-tillæg eller man er registreret i Gødningsregisteret. Hidtil har man kun skulle sætte kryds i fællesskemaet og dokumentere sit N-behov, hvis man brugte mere end 50 kg udnyttet N/ha i ikke-økologisk gødning.

Samtidig har der også været et krav om, at sædskiftet skulle bestå af minimum 25 % bælgplanter og kløvergræs og som udgangspunkt 100 % grønne marker og efterafgrøder på udvalgte pladser i sædskiftet. Loftet på max 50 kg udnyttet ikke-økologisk N pr. ha. (uden sædskiftekrav) er altså allerede faldet væk for indeværende gødningsår. Der er stadig væk krav om sædskifte-forhold ved brug af ikke-økologisk N, men i 2020 bliver dette ikke håndhævet som krav, men derimod vist som nogle eksempler på, hvordan et sædskifte kan planlægges.

Der træder ny økologiforordning i kraft den 1. jan. 2021, og her vil der igen komme nærmere krav til sædskiftet i forbindelse med brug af ikke-økologisk N-gødning. Hvor meget ikke-økologisk N, der må bruges i 2021, er der ikke nogen klarhed over endnu.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)