Kløver så langt øjet rækker

Kløver
30. september 2020
Det er nu. Kløveren i græsmarkerne skal fylde det hele for at sikre et højt udbytte i sæson 2021.

Kløveren i græsmarkerne skal fylde det hele for at sikre et højt udbytte i sæson 2021. Kløver er bærer af proteinet i marken og den egentlige kvælstofmotor.

Kløver har også en signifikant positiv virkning på mælkeydelsen. Forsøg fra Foulum hvor alene kløverprocenten i grovfoderrationen er ændret, viser en ydelsesstigning på 0,6-0,7 kg. mælk (EKM) pr. dag ved at gå fra en ration med 25 pct. kløver til en ration med 40 pct. kløver, uafhængig af grovfoderets fordøjelighed.

Derfor er det vigtig med en høj kløverprocent i efteråret, så vi går ind i den nye sæson med en stor pulje til at tære af. Gødskning sætter kløveren tilbage og fremmer rajgræsserne.

Jeg er på besøg hos Martin Langbo i Aulum, der tildeler hele kløvergræsmarkens gylleration på en gang i det tidlige forår. 50-60 tons pr. hektar. Det har mange fordele.

Udnyttelsen af gyllen er langt højere i foråret end om sommeren. Gyllevognen har kun én overkørsel, og så bliver udbyttet i første slæt altid kanon.

Rajgræssernes egentlige vækstpotentiale er i foråret, og ved den store tildeling opnås et meget stort første slæt, som altid fungerer bedre i foderrationen end de øvrige slæt. Kløverens egentlige vækstpotentiale er i sommerperioden. Her skal den have fred til at yde og lave protein.

Strategien kræver, at der kan opbevares meget store mængder gylle gennem vinteren. Martin har kapacitet til halvandet år. Og der er virkelig meget kløver derude, klar til høst. Skårlæggerens stubhøjde er sat til 7-8 cm., så genvæksten af græsset er sikret inden vinter. Nu venter han blot på et par gode solskinsdage, så det sidste slæt kan komme i hus.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)