Hvid lupin er på vej til Danmark

Hvid Lupin3
23. april 2020

Nye sorter af hvid lupin er kommet på markedet i Tyskland, og de har højere udbytte og kvalitet end den mere kendte afgrøde smalbladet lupin.

Interessen for lupin har i Tyskland ført til, at dyrkning af hvid lupin er blevet genoptaget. Hvid lupin har haft den store ulempe, at den har været modtagelig for Antracnose, som er en meget tabsvoldende svampesygdom i lupin. Her i 2020 er tre nye sorter af hvid lupin imidlertid blevet godkendt til det tyske marked, og de har alle tre lav modtagelighed for Antracnose. Sorterne hedder Celina og Frieda fra DSV samt Victor Baer fra IG-Pflanzenzucht.
Hvid lupins fordele er et højere udbyttepotentiale end den mere udbredte smalbladet lupin, især på bedre jord. I økologiske sortsforsøg i Tyskland har udbyttet i 2019 ligget på 30-35 hkg. pr. ha. for DSV-sorterne og råproteinindholdet mellem 34 og 40 pct. Der er dermed tale om en afgrøde med et pænt højt proteinudbytte. Det er ikke mindst interessant i den økologiske branche, hvor man ønsker at gøre sig mindre afhængig af importeret økologisk soja fra f.eks. Kina.
Hvid lupin udmærker sig også med et højt fedtindhold på omkring 10 pct. i tørstof, hvor smalbladet lupin ligger på omkring 6 pct. Det gør hvid lupin til en god protein- og fedtkilde i foderrationen til malkekøer.
Desværre er det endnu ikke til at skaffe udsæd af disse interessante lupinsorter til kommerciel dyrkning i Danmark, men vi har i ØkologiRådgivning Danmark arbejdet for at skaffe udsæd til enkelte forsøg og demonstrationer. Så håber vi, der bliver mere udsæd til rådighed i 2021.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)