Høst dit korn tidligt og få en super efterafgrøde

Erfa Ben
10. juli 2020

Vil du virkelig have stort udbytte og effekt af dine efterafgrøder, skal du høste dæksæden så tidligt som muligt. En skårlægning og evt. tørring af avlen på lager kan være godt investeret for at få efterafgrøderne tidligere i gang med væksten, uanset om det er et udlæg eller efterafgrøde sået efter høst.

Tørring af tidligt høstet korn koster overslagsmæssigt 400-500 kr. pr. ha, mens man nemt mister for 750-1000 kr. pr. ha bare i manglende N-effekt fra en efterafgrøde, der først sås i slutningen af august eller slet ikke sås. Dertil kommer udgifter til høstbesvær ved sen høst og tab ved opformering af kvik.

Skal du for alvor have efterafgrøderne til at gøre en forskel i sædskiftet, for forfrugteffekten, for jordfrugtbarheden og for produktiviteten, skal du bare have dem tidligere i gang efter høst! Så høst tidligt, dvs. i starten af august!

Fordele og ulemper ved tidlig høst efter skårlægning:

Fordele:

 • Længere vækstperiode for efterafgrøden
 • Muligt at så mere aggressive arter af efterafgrøde ud om foråret
 • Hurtigere og mere bekvem høst med mejetærsker - større kapacitet
 • Større vindue til at høste i – dermed også tidligere, hvor det ofte er mere tørt
 • Ukrudtsfrø kan sorteres fra i mejetærskeren, - renere og mere tør høstvare
 • Kornet er nemmere at tørre uden ukrudtsfrø og planterester på lageret
 • Tærskning om aftenen er ofte muligt
 • Halm kan presses hurtigere efter tærskning
 • Større vindue til at bekæmpe rodukrudt

Ulemper:

 • Investering i / leje af skårlægger
 • Flere kørsler med mejetærsker og skårlægger i marken
 • Skift til pickup-skærebord kan være nødvendigt, især ved rækkedyrket korn
 • Risiko for tab, hvis det regner kraftigt på skåret

I uge 31 afholdes en lille demonstration med skårlægning og tærskning af tidligt høstet korn hos Jan og Mads Volmar i Brande. Se arrangementet i vores kalender, og tilmeld dig hvis du vil have besked om det nøjagtige tidspunkt.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)