Gyllekørsel og strukturskader

Strukturskader
25. februar 2020

De meget våde marker i år giver problemer med gyllekørslen.

De fyldte gylletanke volder efterhånden flere steder problemer og med en noget tørvejrsfattig vejrudsigt, så vil eventuel gyllekørsel være en praktisk umulighed i de næste dage. Prøver man alligevel, så vil udkørslen med de tunge maskiner ofte give udslag i andre problemer. Selvom jorden på overfladen måske ikke ser påvirket ud efter overkørsel, så vil våd jord ofte blive kørt sammen - selv efter flere dages tørvejr.
Som udgangspunkt siger man, at lerjorde bliver senere farbare i foråret end sandjorde, mens sandjordene hurtigst mister bæreevnen i efteråret. Derudover vil en plantedækket jord have større bæreevne end en sortjord pga. rodvækst.
I forhold til grubning, så kan denne ikke alene genskabe jordstrukturen og derudover, så bør den som udgangspunkt udføres efter høst, når jorden er tør, da grubning af våd jord vil forværre skaden. Derudover bør man supplere grubningen med en efterafgrøde med god rodudvikling, så rødderne kan hjælpe til med at gøre arbejdet. Skaderne er ofte forplantet langt ned i jorden, og strukturskader under ”arbejdsdybden” bør anses som uoprettelige.
Det er derfor stadig en god tommelfingerregel at starte udkørslen på de højeste arealer med voksende afgrøder som græs, og derudover gerne i kombination med faste kørespor, så den berørte overflade begrænses til et minimum.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)