Evaluering af såarbejde

Såarbejde
28. maj 2020

Er der noget, der skal gøres bedre til næste år? Vi har nu set på ny såede marker den sidste måned tid. Der er mange steder hvor såningen med fordel kan tillægges større fokus.

I vårbyg og havre vil vi gerne have 400 planter pr. m2, der fremspirer på samme dag, når der ikke er udlæg i marken.

Vi ser igen i år ikke mange marker, der opnår det ønskede plantetal.

Der var mange såsædspartier med meget høje tusindkornsvægt, hvilket betød, at der skulle sås op til 230 kg. pr. ha. for at opnå det ønskede, det bliver en høj udsædsomkostning.

Mange steder ser vi for dyb eller for øverlig såning. Det er tilsyneladende blevet sværere at styre den korrekte sådybde på 3-5 cm. med nyere såteknik i forhold til de gamle slæbeskær. I nogle marker er der sået ned til 7 cm. dybde ved såning af vårbyg og havre. I marker med forskellige jordtyper er det vigtigt at tjekke sådybden ofte og for hver jordtype.

Vi ser også en del såfejl, især når maskinstationerne er hyret ind til arbejdet.

  1. Der køres for stærkt 10–12 km/t, og marken trappesås, hvor der er pletter uden kornplanter.
  2. Maskiner, der er opdelt i to såkasser bliver indsået til at så fra begge kasser, men bliver så senere ændret til kun at så fra den ene såkasse og dermed kun så halv udsædsmængde.
  3. Såsæden bliver kun fordelt i de yderste såskær, da fordeleren er defekt eller stoppet. Ved såning er der behov for hyppigere tjek på sådybde ved at stå ud af traktoren og vurdere arbejdet. Når de første 3-5 ha. er sået, bør der beregnes om udsædsmængden passer, da mange maskinfabrikater ikke kan indsås så præcist som for eksempel de gamle Nordsten-maskiner.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)