Det er nu i skal snakke sammen

Goddag
16. december 2020

Økologien er i den grad i gang med at tage det næste skridt mod bedre og mere økologi. Det sker med tilpasninger, nogen vil sige stramninger, som efterlever forbrugerens forventninger til økologiske varer, at de er produceret væsentlig anderledes end de konventionelle.

Alle disse tilpasninger/stramninger kræver mere samarbejde. Vi kan ikke sige det tit nok, få nu talt med din økologiske nabo om hvor I hver især kan byde ind. Det bliver alt fra et optimalt sædskifte, husdyrgødning, halm, protein mm. Det gælder om at få kabalen til at gå op driftsmæssigt og ikke mindst økonomisk.

Tag de lidt længere briller på og ikke kun et år eller to, kig ind i et 5-årigt perspektiv. Det er i det længere træk, at I ser effekten, og det skal i give hinanden håndslag på. Det allerbedste er hvis I får skrevet jeres mål med samarbejdet ned, og ikke mindst, under hvilke betingelser I vil samarbejde. Så snart folk skal tage fælles beslutninger er der altid risiko for konflikt, det skal man altid have for øje. Sæt derfor altid noget ned på skrift.

Tænk på hvilken synergi det giver, når mennesker mødes. Det samme gælder når to markplaner mødes og bliver endnu bedre sammen. God fornøjelse med den indledende snak, vi hjælper jer gerne videre mod målet.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Direktør og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)