Afgræsningen lakker mod enden

Glade Køer
7. oktober 2020

Som det rigtige efterår nærmer sig, og afgræsningen bliver meget mindre, så er det tid til at reflektere over afgræsningen.

Er det gået som forventet? Har køerne optaget det græs, som er muligt, og har græsmarken produceret det, den kunne? Det er nu, du kan huske, hvad der gik godt, og hvad der ikke gik så godt. Prøv at reflektere over den forgangne afgræsningssæson. Lav nogle opgørelser over græsoptagelsen og vurder, om det er godt nok. Brug evt. nogle foderkontroller for sommeren og sammenhold med det, du forventede. Lav nogle notater, som du kan bruge næste sommer, så du fremover undgår de eventuelle fejl eller uhensigtsmæssige, som har været i dette år.

Vil du se, hvordan det er gået nogle af de økologiske mælkeproducenter i 2020, så er der mulighed for at få et indblik i resultaterne, torsdag, den 29/10 – kl. 10.00, hos Willem Blaauw, Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede. Willem staldfodrer frisk græs sammen med afgræsningen.

Har du brug for hjælp til at få et overblik over afgræsningen 2020, står vi gerne til rådighed med en vurdering og hjælp til planlægning i 2021.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)