5 eller 6 tons hvede?

Hvede
17. april 2020

Det handler i sidste ende om solindstråling.

Vi har økologiske landsforsøg, der viser, at undersået kløver i havre før vinterhvede betyder, at der høstes et ekstra ton hvede i forhold til ugødet. Men holder det nu også i praksis? Kan en mellemafgrøde af kløver virkelig betyde noget for hvedeudbyttet? Landsforsøget gav anledning til diskussion i markgruppen hos Bjarne Larsen, Forum. Tilfældigvis har Bjarne både etableret hvede efter sort jord og efter en mellemafgrøde af foderraps, rødkløver og rajgræs. Så nu har markmanden fået til opgave at være særlig opmærksom på flowmåleren ved høst.
Det handler i sidste ende om solindstråling. Efterafgrøden stod rigtig flot og har via fotosyntesen samlet en masse energi og omsættelige næringsstoffer til gavn for hveden. En anden måde at øge solindstrålingen på er ved at blande flere sorter i samme mark, med hver deres bladstilling. Sortsblandinger i vinterhvede giver merudbytte, selv i forhold til topsorterne. Bjarne nøjes dog ikke med at øge solindstrålingen til hveden gennem en mellemafgrøde, men har plantet frugttræer med 32 meters mellem rum ned gennem den 15 hektar store hvedemark. Først høstes solens stråler i hveden, og siden i æblerne. En løsning der giver langt over 6 tons høstet afgrøde pr. hektar.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)