Velfærd på dagsordenen

Mælkeafgiftsfonden
10. oktober 2019

Hvad er velfærd egentlig? Hvordan ser vi det, som landmænd, som rådgivere, som forbruger? I denne uge har jeg haft diskussionen i min erfagruppe. Selve diskussionen blev understøttet af materiale udviklet i projekt ”Bedre velfærd hos økologiske malkekøer gennem aktivt brug af eksisterende data”, støttet af Mælkeafgiftsfonden.

Med udgangspunkt i tre hovedemner: funktion, naturlighed og følelser, har deltagerne vurderet på udvalgte punkter, hvordan disse påvirker koen. Kun tre af de opstillede punkter vurderes således som de mest påvirkende indenfor både funktion, naturlighed og følelser, da disse tre spiller ind i alle tre hovedemner. Det drejer sig om smertefulde sygdomme, nedsat social kontakt med andre kreaturer og dårlig liggekomfort, mens et noget så højaktuelt emne som ko og kalv sammen kun vurderes, i denne erfagruppe, til at have indvirkning på følelser.
Der er ingen tvivl om, at gruppen går meget op i, at deres dyr skal have det godt, være sunde og raske, og så ellers producere på tilfredsstillende vis. Ud fra dette betyder det således en del, at man selvfølgelig holder fortsat fokus på, at dyrene ikke bliver isoleret, har god liggekomfort til rådighed, og at sygdomme undgås. Det blev til følgende indsatsområde hos værtsbesætningen: Antallet af ukomplette malkninger, og medfølgende yverbetændelser skal ned gennem følgende handlinger:
• Fluebekæmpelse skal opjusteres.
• Der skal muges i dybstrøelsen hos goldkøerne lige bag ved robotterne senest hver 10. dag.
• Dybstrøelsen skal strøs med hydratkalk.
• Dyrlægen skal ind over og tjekke, om der kan være fluestik involveret.
• Fodringen af goldkøerne skal opjusteres.
• Der skal kigges på energitildeling.
• Der skal kigges på sammensætning af fodermidler, så alle mineraler spiller rigtigt sammen.
Gennem disse tiltag forventes det således, at dyrene på fornuftig vis kan indgå i flokken, uden at blive presset på hverken naturlighed, følelser eller funktion.

Kontakt for mere info

Birgitte Kjemtrup Høyer

Kvægrådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom, og ejer en økologisk mælkeproduktion sammen med min mand. Jeg har været økologisk rådgiver siden 2012 med kvæg som fokus. Jeg kommer både i store og små besætninger, og for mig er det ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtig. Du skal tjene penge. Gennem god sundhed, velfærd og rettidig omhu fra både min og din side. Og selvfølgelig med økologien i førertrøjen.

Specialer:

- Kalve, herunder ko og kalv sammen
- Erfagrupper
- Overblik
- Lean

Luk (Esc)