Vårhvede kan måske sås her i november

Vårhvede
29. oktober 2019

Der forventes efterspørgsel på økologisk hvede i 2020. Læs om første års erfaringer med vekselhvede.

Foto vekselhvede 7.5.2019

Fra 2019 er der gode erfaringer med dyrkning af Harenda vårhvede, hvorimod den gulrust-modtagelige Dacke blev for kraftigt angrebet af gulrust i forhold til forårssået Dacke.

I en mark blev såsæden ædt umiddelbart efter såning. Såning sent efterår øger risikoen for angreb af fugle.

Vi har ikke set angreb af bygfluen i vekselhveden sået ultimo oktober 2018. I nabomarken var der et kraftigt angreb i vårhveden sået primo april. På Sjælland er der observeret bygflue i vekselhveden.

Vekselhvede gav gode udbytter, men med et lavere proteinindhold end forventet. Der var stort set ikke ukrudt i vekselhveden, selv ikke i marker med et meget stort ukrudtstryk, når der dyrkes vårsået afgrøder.

Såning her i november 2019

En forudsætning for såning her i efteråret er, at marken er veldrænet, og der kan laves et perfekt såbed.

Foderstoffirmaerne har følgende sorter klar til salg:

Thorus, Harenda, Alondra og Jack. Jack er mere modtagelig for gulrust end de øvrige sorter og dermed større risiko for udbyttetab heraf.

Der bør tilstræbes 450-500 planter pr. m2.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)