The missing link

Svamp
22. marts 2019

Svampene i jorden er nøglen til udnyttelse af jordens fulde potentiale.

Svampe som vækstmotor i landbrugsjord er et overset fænomen. Kendt er mykorrhiza-svampen for sin evne til at transportere fosfor til planternes rødder, - knap så kendt er Penicillium slægten og 75000 andre arter, som med deres vidtforgrenede usynlige hyfer, hiver næring og vand ud af selv den mindste porre i jorden. Jordens volume øges med svampene og dermed adgangen til bundne næringsstoffer. Svampe er strukturskabende og udgør kittet, der former krummerne i jorden.
Bakterier dominerer i dag dansk landbrugsjord, og er årsagen til, at vi langt fra udnytter jordens biologiske potentiale. Flere svampe i jorden vil være begyndelsen på en positiv spiral, hvor næringsstoffer og strukturdannelse går hånd i hånd til glæde for planternes levevilkår. Svampene er med andre ord 'the missing link' mellem jord og plante.
Svampe lever i højere grad af kulstof end bakterier. Kulstof stimulerende dyrkningsstrategier, f.eks. flere efterafgrøder og mindre jordbehandling vil give resultat. Gødning med et større kulstofindhold, som dybstrøelse og kompost er en direkte primer af svampe. Men også varieret sædskifte og flere arter i samdyrkning vil stimulere svampebestanden i jorden.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)