Succes med hvidkløver i vinterraps

Hvidkløver I Vinterraps
5. december 2019

En øko-landmand i Vestjylland har sået 2 kg. hvidkløver ud sammen med vinterrapsen. Der er optaget over 60 kg. N i overjordisk biomasse, ifølge satellitmåling i afgrøden, hvilket kan aflæses i Mark Online.

Vinterrapsen var ikke fremragende, men gav vel omkring tre tons pr. ha. Nogen steder var der misvækst i rapsen, blandt andet på grund af køreskader, og i 10-20 % af marken var der intet rapsudbytte.
Hvidkløveren har bredt sig efterfølgende, og bidrager med en rigtig god portion kvælstof til næste afgrøde. Også i kørespor og andre steder, hvor rapsen mislykkedes, har kløveren dækket rigtig godt af, klaret ukrudtet og er blevet kraftig.
Idéen med hvidkløverudlæg i raps til grøngødning er også afprøvet med succes andre steder i landet, så tænk på, om ikke det skal med i planlægningen, næste gang du vil have vinterraps.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)