Rodsygdomme i hestebønner og ærterødder

Ærterodsråd
19. juni 2019

Er alle hestebønne- og ærterødder hvide som en porre i dine marker ? I disse dage er det vigtigt at komme grundigt igennem ærter- og hestebønnemarkerne for at tjekke om der er rodsygdomme på planterne.

Vi skal se, om der er begyndende angreb af bl.a. ærterodråd. Er der svage angreb i ærtemarken som vist på billedet her? Så bør det noteres i markbogen, så man ikke får sået ærter igen om fem år.
Ærterodråd kan være altødelæggende i en ærtemark. Derfor skal det registreres, om der er begyndende angreb. Normalt anbefales det, at der skal være 5-6 frie år imellem ærter. Ved angreb skal der gå 15-20 år, inden man kan overveje ærter igen. I Sverige kan man få lavet en jordtest om efteråret før man ønsker at så ærter.
Ved grundige registreringer kan man spare udtagning af jordprøver og omkostninger på 1.600 kr. til bestemmelse af svampene Aphanomyces euteiches og Phytophthora pisi, plus porto.
Dyrkning af ærter uden at kende forhistorien 20-30 år tilbage i tiden er at spille hasard, da det kan betyde nul i udbytte.
Vi ser hvert år angreb af ærterodråd, især i områder, hvor der blev dyrket mange ærter i perioden fra 1980–2000.
Billede fra SEGES af kraftigt angreb.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)