Primet majsudsæd og podet hvidkløver

Majsudsæd
23. maj 2019

Lige en kort orientering om de spændende markforsøg i økologien, der lige nu er i gang med at gro, og venter på at få besøg.

Formålet med forsøg er at bidrage med ny relevant viden, der kan føre til ændringer på vej mod optimal praksis. Her en ganske kort oversigt over årets forsøg.

• Rhizobium-podning af hvidkløver: Kan podning med knoldbakterier forøge kløverens vækst?
• Efterafgrøde i hestebønne: Hvad betyder det for den efterfølgende afgrøde?
• Kvælstofrespons i kløvergræs: Betydning af gødningstildeling i marken samt for eftervirkningen.
• Næringsstoffer for højere udbytter. Kan der være ubalancer, vi ikke har været opmærksomme på?
• Delt gødskning i vårsæd: risikoen for strukturskader fra gyllevognen betyder ofte forsinket såtidspunkt. Især havre reagerer negativt på dette. Forsøget er anlagt på forskellige jordtyper.
• Placering af gylle til majs: Gylleplacering i et bånd under sårækken sammenlignes med nedfældning.
• Priming og sortsvalg i majs: Priming er en forspiringsteknik, der kan være spændende med henblik på at få majsen ud af starthullerne.
• Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder: Er der andre bælgplanter end rødkløver, der duer?
• Sorter af havre, vårbyg og vårhvede: Dyrkning ved lavt gødningsniveau – hvordan reagerer sorterne, og hvad er deres egenskaber mht. ukrudtskonkurrence.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)