Manganmangel i vinterbyg

Mangantester1
7. november 2019
Især vinterbyg er udvintret pga. manganmangel. Manganmangel er sjældent synligt i efteråret. Men man kan diagnosticere det på bladanalyser og derved få afklaret, om der er behov for mangantilførsel.

I skrivende stund er pletter som følge af vandskade meget udbredt i de områder af landet, der har været plaget med rigeligt nedbør. Men netop nu i november er det tid at få tjekket vinterbyggen for manganmangel. Er vinterbyggen sået på sandet jord eller marker med tendens til manganmangel, er det nu markerne bør testes, så en skjult mangel kan afhjælpes. Manganmangel forekommer sjældnere hos de andre vintersædsarter. Men i marker med tendens til ofte mangel, bør man også teste her.
Kontakt din planterådgiver for test af potentielle marker. Der testes på de sidst fuldt udviklede blade. Planterne skal helst være udviklet til 4 -5 bladstadiet før de testes. Diagnosticeres mangangel ved bladtest er det dokumentation nok til at foretage en manganbehandling. Dosering mm. aftales med rådgiveren.
På billedet ses en mangantest. Måles værdier under 90 skal en manganbehandling overvejes.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)